Steno i praksis
Et nyhedsbrev til sygeplejersker og andre sundhedsfaglige i primærsektoren
September 2021

INTRO
 
Steno i Praksis september 2021
Velkommen til vores andet nyhedsbrev målrettet praksispersonale.
​​​​​​​
Vi håber, du har haft en god sommer, og er klar til at læse mere om, hvad der rører på sig på diabetesområdet i Region Sjælland.

I denne udgave kan du bl.a. læse om PRO, et nyt kommunikationsredskab i diabetesbehandlingen, både i det nære og sekundære sundhedsvæsen. Du kan også læse om kvalitetsudviklingsarbejde via klyngepakkerne, samt den nye mulighed for en specialiseret videreuddannelse som diabetessygeplejerske.

Du kan også se, hvor du kan møde os og hvilke arrangementer, vi tilbyder i løbet af efteråret. Vi sætter bl.a. fokus på diabetes og samliv med et gratis online arrangement for sundhedsprofessionelle den 13. oktober.

Vi håber, du vil være med til at dele budskabet, så så mange som muligt kan få glæde af nyhedsbrevet.

Rigtig god læsning!
Indhold:​​​​​​​
  • Nationalt PRO-spørgeskema om diabetes – hvad er det?  
  • Kvalitetsudvikling i almen praksis – erfaringer med klyngepakker
  • Nyt uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker
  • Første klinik i Danmark samler behandling af diabetes og psykisk sygdom
  • Kender du til den nye diabetes app ”Alt om Diabetes”?
  • Steno Sjællands Diabetespanel
  • Har du set Nykøbing F's nye lokaler? 
  • Forskningsopstartsstipendier
​​​​​​​
Nederst i nyhedsbrevet kan du læse om kommende arrangementer for både fagpersoner og borgere. Du kan også finde arrangementerne på vores hjemmeside her.

NYHED
Nationalt PRO-spørgeskema om diabetes - hvad er det?
Det nationale PRO-spørgeskema er et dialogredskab, der har til formål at understøtte samtalen mellem den sundhedsfaglige og borgeren. PRO står for Patient Rapporterede Oplysninger og skemaet hjælper med at udpege de områder, som er vigtigst for borgeren at tale om.

Spørgeskemaet omhandler både det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. 

Skemaet er udviklet til brug på tværs af sektorerne. På diabetesområdet har Guldborgsund Kommune været med til at udvikle og afprøve skemaet – med stor succes.

- I mine øjne er det et godt hjælpeværktøj. Det giver en bedre kvalitet i dialogen med borgerne – særligt i opstartssamtalerne. Borgerne tager selv ansvar og har inden vores møde gjort sig nogle aktive tanker om, hvad de gerne vil have hjælp til, fortæller fysioterapeut Pernille Danielsen fra Guldborgsund Genoptræning.

Læs mere om erfaringerne fra Guldborgsund Kommune på vores hjemmeside.
BEHANDLING
Kvalitetsudvikling i almen praksis – erfaringer med klyngepakker
Klyngemøder er en vigtig del af de praktiserende lægers kvalitetsarbejde. Klyngemøderne tager ofte udgangspunkt i såkaldte klyngepakker, som med praksisnære temaer hjælper klinikkerne til at drøfte behandlingskvalitet inden for et specifikt sygdomsområde.

Steno Diabetes Center Sjælland har indtil videre lavet klyngepakker for diabetes og fodsår og diabetes og nyrer i samarbejde med KAP-S. Vi hører gerne, hvis der er behov for noget tilsvarende til praksispersonalet. Skriv til os, hvis du og din RIV-gruppe, eventuelt sammen med kommunens diabetessygeplejersker, lokale fodterapeuter eller andre samarbejdspartnere, kunne tænke jer at være med til at udvikle og afprøve sådanne tilbud.

Læs her, hvordan en række praktiserende læger har oplevet vores klyngepakker.
BEHANDLING
Nyt uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker
Ny uddannelse for diabetessygeplejersker skal være med til løfte behandlingen af personer med diabetes.

Uddannelsen henvender sig primært til diabetessygeplejersker i Diabetesambulatorier, men kan også være relevant for sygeplejersker fra praksis eller kommune.

Det faglige indhold er baseret på den nyeste viden om diabetes og uddannelsen er en kombination af fremmødeundervisning, e-læring samt studieaktiviteter i egen kliniks praksis.

Uddannelsen er bygget op af 5 moduler, der samlet giver 30 ECTS point. Vælger du at tilmelde dig hele forløbet, har det en varighed af 1½ år, men du kan også vælge at tilmelde dig enkeltmoduler. Det forventes, at nye hold starter i foråret 2022.

Forløbet er udviklet af Steno Centrene i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt, sammen med professionshøj-skolerne og Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker.
BEHANDLING
Første klinik i Danmark samler behandling af diabetes og psykisk sygdom
Fusionsklinikken er et specialiseret behandlingstilbud målrettet borgere med samtidig svær psykisk sygdom og diabetes. Behandlingen udføres af et tværfagligt team, der tilsammen har erfaring med både psykisk sygdom og diabetes. Klinikken arbejder også tværsektorielt og kan fx lave videomøder med praktiserende læger, socialpsykiatrien og kommunens sundhedstilbud for at koordinere behandlingen. 

Klinikken er beliggende i Psykiatrisygehuset i Slagelse og varetager behandlingen af patienter bosat i optageområdet for Psykiatrien Vest. Klinikken drives af Psykiatrien Vest, i tæt samarbejde mellem Endokrinologisk Afdeling på Slagelse Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland.

Henvisning til Fusionsklinikken             
Fusionsklinikken modtager henvisninger fra Distriktspsykiatrien Slagelse, andre ambulante enheder i Psykiatrien Vest, sengeafsnit i Psykiatrien Vest og Endokrinologisk Ambulatorium.

Henvisning fra praktiserende læge accepteres, hvis patienten er over 18 år med svær psykisk sygdom, og samtidig diabetes med eller uden komplikationer. Svær psykisk sygdom er her defineret som lidelser inden for det skizofreniforme spektrum samt andre psykoselidelser, bipolar lidelse, svær depression eller svær personlighedsforstyrrelse. Borgere, der henvises, skal have tilknytning til, eller behov for tilknytning til, Distriktspsykiatrisk Ambulatorium i Slagelse og Endokrinologisk Ambulatorium. 

Henvisning fra praktiserende læge sendes til Psykiatrisk Visitationsklinik, lokationsnummer 5790001989385.
ARTIKLER
Kender du til den nye diabetes app ”Alt om Diabetes”?
                                                        Foto: Vibeke Toft-Nielsen, SDCO

​​​​​​​Steno Diabetes Center Odense har udviklet en ny app – ’Alt om Diabetes’ – til sundhedsprofessionelle, der arbejder med diabetes.

Appen fortæller om både type 1- og type 2-diabetes og er tænkt som et opslagsværk, hvor du kan få svar på de fleste spørgsmål om diabetes. Den er gratis og er målrettet alle fagfolk, der arbejder med mennesker med diabetes. 

Den er meget brugervenlig og overskuelig og kommer rundt om alle aspekter af diabetesbehandling og -rehabilitering. Der er kun et opmærksomhedspunkt:

- Da appen er udviklet til Region Syddanmark kan der være enkelte informationer, som ikke er gældende i Region Sjælland. Men det meste af indholdet vil også kunne hjælpe dig, der arbejder med diabetes her i Region Sjælland, siger Maria Hartmann Tørnes, Sygeplejefaglig Diabeteskonsulent hos Steno Diabetes Center Sjælland.

Den meget pædagogiske opbygning inviterer også borgeren inden for til at blive klogere på diabetes:

- Mange borgere vil sikkert kunne finde brugbar viden i denne app. Men den er først og fremmest udviklet til fagpersonale, påpeger Maria Hartmann Tørnes.

Appen kan downloades På: App Store og Google Play

NYHED
Har du set Nykøbing F's nye lokaler?
Nykøbing Falsters Diabetesambulatorium er nu færdigrenoveret. De nye, lyse lokaler tilbyder helt nye muligheder for behandlingen af blandt andet personer med diabetes i den sydlige del af vores region. Udvidelsen giver blandt andet plads til en nyetableret fodklinik med egen fodterapeut og bedre faciliteter til øjenundersøgelser.
FLERE NYHEDER
Steno Sjællands diabetespanel
Vi har i Steno Diabetes Center Sjælland lavet et brugerpanel. Det har fået utrolig stor opbakning og vi har nu mere end 200 brugere i vores panel. Vi har alle grupper repræsenteret: mennesker med type 1, med type 2, forældre til børn med type 1. Vi vil bruge vores panel, hver gang vi har brug for brugerinvolvering. Det kan være i forhold til nye tiltag om screening af følgesygdomme, eller om hvordan du som pårørende føler dig mødt af vores tilbud, og fysiske workshops og interviews.

Læs mere her
Forskningsopstartsstipendier
Har du en forsker gemt i maven? Så kan du nu søge midler hos Steno Diabetes Center Sjælland til at starte dit projekt op. Stipendiet er målrettet opstartsprojekter, der støtter vores mission om at:

  • Øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes – uanset bopæl og socialøkonomisk baggrund.
  • Mindske sårbare personers risiko for at udvikle diabetes og derved reducere ulighed i sundhed.
Din projektidé skal inddrage - eller planlægge at inddrage - relevante deltagere, fx borgere, patienter og professionelle på tværs af faggrupper.

Du kan søge opstartsstipendium af op til 100.000 kr. svarende til ca. tre måneders arbejdsindsats. 

Læs mere her

ARRANGEMENTER FOR SUNDHEDSFAGLIGE
ONSDAG D. 13. OKTOBER 2021, KL. 14.00 - 15:30
Lær med Steno Sjælland for sundhedsprofessionelle - Seksuelle problemer hos mænd og kvinder med diabetes
Målgruppe: Sundhedsprofessionelle

Sted: Online

Tilmeld dig her
TIRSDAG D. 4. JANUAR 2022, KL. 14:00 - 15:30
Lær med Steno Sjælland for sundhedsprofessionelle - Søvn og diabetes
Målgruppe: Sundhedsprofessionelle

Sted: Online

​​​​​​​Tilmeld dig her
 
ARRANGEMENTER FOR BORGERE
ONSDAG D. 13. OKTOBER 2021, KL. 17.00 - 18:00
Lær med Steno Sjælland for borgere - Seksuelle problemer hos mænd og kvinder med diabetes
Målgruppe: Borgere med diabetes og deres pårørende

Sted: Online

Tilmeld dig her
TIRSDAG D. 4. JANUAR 2022, KL. 17.00 - 18.00
Lær med Steno Sjælland for borgere - Søvn og diabetes
Målgruppe: Borgere med diabetes og deres pårørende

Sted: Online

Tilmeld dig her
 
ANDRE ARRANGEMENTER
5-6 NOVEMBER 2021
Landskursus for diabetessygeplejersker
Programmet er klar, og tilmeldingen er åben for alle interesserede sygeplejersker. 

Tilmeld dig her
Steno Diabetes Center Sjælland deltager på:
3-4 SEPTEMBER 2021
Store Praksisdag 
7. SEPTEMBER 2021
Praksispersonaledag 
23. SEPTEMBER 2021
Praksispersonaledag 
Kom og mød os!

 
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Steno i Praksis er et digitalt nyhedsbrev til sygeplejersker og andre sundhedsfaglige i primærsektoren om emner og aktiviteter relateret til diabetes. Er du ikke allerede tilmeldt, så skal du aktivt tilmelde dig vores nyhedsbrev via linket.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her
Læs mere om Steno Diabetes Center Sjælland
Vil du gerne vide mere om SDCS’ visioner og målsætninger, centerets øvrige fokusområder og finde overblik over kommende arrangementer, så kan du læse på vores hjemmeside.

www.stenosjaelland.dk

Du kan også følge med på de sociale medier, hvor vi løbende opdaterer om stort og småt.
Ris, ros og forslag til kommende artikler
Fik du den information, du havde håbet på? Skriv til os, så vi ved, hvad der kan blive bedre til de næste udgaver af Steno i Praksis. Har du gode ideer til andre artikler eller øvrige kommentarer, er du også meget velkommen til at skrive til os på steno@regionsjaelland.dk
 

Steno Diabetes Center Sjælland
Birkevænget 3, 3. sal, 4300 Holbæk - Tlf: 59 48 38 90
steno@regionsjaelland.dk - www.stenosjaelland.dk


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet længere, kan du
afmelde dig her

© Steno Diabetes Center 2021  |  All rights reserved.