Kære

Efter to skoleår, hvor nedlukninger og genåbninger af landets skoler har sat præmisserne for undervisning og skoleudvikling, sætter vi i dette nyhedsbrev bl.a. fokus på, hvordan erfaringerne kan bruges i fremtidens skoleudvikling. 

Dette sætter Thomas Illum Hansen, leder af Center for Anvendt Skoleforskning, ord på i artiklen Skolen har brug for endnu stærkere fællesskaber efter corona. Thomas Illum Hansen peger bl.a. på, at der i dag, i endnu højere grad, er brug for stærke faglige fællesskaber. Udvikling af stærke faglige fællesskaber har været og er fortsat et centralt fokus for mange af de udviklingsindsatser, der har modtaget støtte fra Folkeskoledonationen over årene.
 
I nyhedsbrevet kan du også læse et interview med medlem af Fondens vurderingsudvalg, Per B. Christensen. I artiklen Skoler og kommuner skal kigge hinanden meget mere over skulderen fortæller han bl.a. om, hvad der kendetegner et godt skoleudviklingsinitiativ.

Vi håber meget, at du har lyst til at læse med.

Venlig hilsen

Hans Kristian Kristensen
Sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden


 

Skolen har brug for endnu stærkere fællesskaber efter corona
"Det her var en stresstest af hele systemet og blotlagde selvfølgelig nogle af de sprækker, der er."

Sådan siger Thomas Illum Hansen, der er leder af Center for Anvendt Skoleforskning, om de seneste to skoleår.

Nedlukninger og lange perioder med hjemmeundervisning under corona pressede skolen. Men vi høstede også dyrebare erfaringer, som kan bruges i fremtidens skoleudvikling. I artiklen giver Thomas Illum Hansen sit bud på hvad folkeskolen, og alle der arbejder med den, især kan lære af perioden.

 

Skoler og kommuner skal kigge hinanden meget mere over skulderen
Hvis naboskolen eller nabokommunen har knækket koden til at få endnu flere stærke læsere i 2. klasse eller til at motivere drengene i udskolingen, så kig dem over skulderen. Både skoler og kommuner kan med fordel i højere grad bruge hinandens erfaringer på tværs. Det vurderer Per B. Christensen, der er et af de syv medlemmer af Fondens vurderingsudvalg.

I dette nyhedsbrev kan du læse, hvad Per B. Christensen især er optaget af på skoleområdet lige nu, og hvad der ifølge ham kendetegner et godt skoleudviklingsinitiativ.
 

Nye bevillinger
På Fondens hjemmeside kan du læse om initiativer, der har modtaget støtte i 2021. Udvikling og konsolidering af professionelle læringsfællesskaber er fortsat et centralt omdrejningspunkt, men der er også ydet støtte til initiativer med fokus på specifikke fag eller fagområder, at udvikle en mere inkluderende skole og skoleledelse.
 
Læs mere om støttede initiativer og om ansøgningsmuligheder på Fondens hjemmeside.
 
Ansøgningsrunder
Næste ansøgningsfrist er
den 9. december 2021.


LÆS MERE
 
A.P. Møller Fonden
Esplananden 50
1098 København K

Læs mere på vores hjemmeside Folkeskoledonationen

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsmailen - tryk her.


Topfoto: Colourbox.dk