Succes med sammedagsscreening 🎉// Fokus på handicap og diabetes 👀 // Ny forskningskonsulent👤// Hjælp til ny forskning 💰💰//
 
Køge fejrer sammedagsscreening-succes

500 personer på 100 dage. Så mange har deltaget i et nyt screeningsprogram for diabetesrelaterede følgesygdomme, siden det startede op på Sjællands Universitetshospital Køge i foråret. 

Det blev fejret med klapsalver, "cava" og kage. Markeringen skyldes ikke kun den store tilslutning, men mest at programmet har vist sig at være en stor gevinst for både patienter og personale. 

"Det er en kæmpesucces. Patienterne er begejstrede over, at de ikke længere selv skal sørge for at få taget blodprøver og få undersøgt deres øjne og fødder, før de skal til årskontrol. Nu skal de bare møde op, og så bliver alle undersøgelser klaret på én gang på ambulatoriet. 
Samtidig melder personalet, at programmet sikrer bedre overblik og sammenhæng i behandlingen", fortæller specialeansvarlig overlæge og centerchef Urd Kielgast.

Stort tillykke herfra og pøj pøj med det videre arbejde!
 
Fokus på livet med handicap og diabetes

Flemming Grubbe er en del af kernemålgruppen for et nyt indsatsområde hos Steno Diabetes Center Sjælland. Det sætter fokus på mennesker med handicap, som også lever med diabetes. Målet er at få en bedre forståelse for de problemer og barrierer, mennesker med handicap kan støde på i livet med diabetes og derigennem være med til at sikre bedre hjælp og støtte.
 
Hils på vores nye forskningskonsulent

Den 1. oktober 2021 byder vi Anne-Louise Bjerregaard velkommen, som vores nye senior forskningskonsulent.

Vi kender allerede Anne-Louise vældig godt, da hun lige nu er en del af vores team af strategiske konsulenter: "Det er en kæmpe gevinst, at vi opruster med én, der har en stærk faglig ballast og samtidig allerede har en solid in-house viden at trække på", fortæller centerdirektør Lise Tarnow. 

Anne-Louise ser også meget frem til de nye udfordringer, der venter hende: "Jeg glæder mig til at bidrage til at konkretisere og virkeliggøre de 8 prioriteter, der er skitseret i vores forskningsstrategi. Der står, hvad vi gerne vil – og nu skal vi sammen finde ud af, hvordan vi gør det", fortæller Anne-Louise.​​​
 
Studie om hjemmebesøg vækker international interesse

Et forskningsprojekt, støttet af SDCS, har undersøgt effekten af hjemmebesøg hos familier med et nydiagnosticeret barn med type 1-diabetes. Projektet har vakt international interesse og blev i juli måned udgivet i Austin Journal of Nursing & Health Care.

Tilbuddet om hjemmebesøg er unikt for Børne- og Ungeafdelingen på Holbæk Sygehus. Det har eksisteret siden 2013 og har til formål at hjælpe familierne til at få den bedst mulige start på deres nye hverdag som ’diabetesfamilie’.

Studiet bekræfter familiernes store udbytte. Sundhedspersonalet oplever, at deres kerneopgave er at støtte forældrene i at formidle, hvad diabetes er og hvordan det behandles, så alle nære relationer til barnet føler sig velinformeret.

"Viden om diabetes er en vigtig forudsætning for at gøre både forældre og netværk trygge, så familien kan genoptage en form for normaliseret hverdag, hvor barnet igen kan være hos legekammerater, bedsteforældre og blive passet ude", fortæller Sygeplejerske Margrethe Truelsen, som stod i spidsen for undersøgelsen.
​​
 
SDCS forsker med ved bordet​​​​​​​
Et ekspertpanel under Diabetesforeningen har formuleret '9 anbefalinger til en succesfuld behandling af mennesker med type 2-diabetes'. Fysioterapeut og SDCS forsker, Thomas Aagaard, var med ved bordet og gav input til, hvilken rolle fysioterapi kan og bør spille i behandling af type 2-diabetes.
 
Har du en forsker gemt i maven?

Nu kan du søge midler hos Steno Diabetes Center Sjælland til at starte dit projekt op. Stipendiet er målrettet opstartsprojekter, der støtter vores mission om at:

- Øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes – uanset bopæl og socialøkonomisk baggrund.

- Mindske sårbare personers risiko for at udvikle diabetes og derved reducere ulighed i sundhed.

Din projektidé skal inddrage - eller planlægge at inddrage - relevante deltagere, fx borgere, patienter og professionelle på tværs af faggrupper.

Du kan søge et opstartsstipendium af op til 100.000 kr. svarende til ca. tre måneders arbejdsindsats. 
 
Fælles fodslag for bedre
diabetesbehandling i praksis

Steno Diabetes Center Sjælland har indledt et samarbejde med KAP-S og regionens kvalitetsklynger for at udvikle de alment praktiserende lægers behandling af diabetes. Indtil videre er der udarbejdet to klyngepakker – og det er blevet taget godt imod.
 
Kompetenceudvikling til
fremtidens diabetessygepleje 

Jobbet som diabetessygeplejerske er i hastig udvikling, og vi kigger ind i en fremtid, hvor der sandsynligvis vil blive stillet øget krav til, hvilke opgaver en diabetessygeplejerske skal varetage.  

En ny folder stiller skarpt på en målrettet kompetenceudvikling, som kan klæde sygeplejerskerne på og samtidig være med til at sikre en høj ensartet kvalitet på tværs af Region Sjælland.

Folderen beskriver i fem udviklingstrin rejsen fra nybegynder til ekspert. Den er tænkt som et værktøj, der skal sikre fælles fokus og retning på faglig og personlig udvikling mellem leder og medarbejder. 
 
 
Entreprenør fundet til byggeri i Køge

Nye og bedre rammer til diabetesforskning og -behandling på Sjællands Universitetshospital i Køge er nu rykket et skridt nærmere. C.C. Contractor A/S blev i august udvalgt som totalentreprenør på byggeriet.

Steno Diabetes Center Sjælland får til huse på de to nederste etager i den nye bygning - med faciliteter målrettet patienter i stueetagen samt faciliteter til forskning og undervisning på 1. sal.

Byggeriet forventes at stå færdigt i slutningen af 2023.
 
Arrangementer
Motivation til mere bevægelse og en sundere hverdag på bosteder
6. oktober 2021 fra kl. 09:00 - 15:30
VED MØLLEN, Ringsted.

SDCS sætter fokus på risikoen for at udvikle type 2-diabetes med en temadag om fysisk aktivitet og sund livsstil på bosteder.

Dagen er målrettet ledere og udviklingspersonale og byder på konkrete værktøjer til at arbejde med livsstilsændringer.

Det er gratis at deltage.
----------------------------------------------------------------
​​​​​​​Seksuelle problemer hos mænd og kvinder
med diabetes – taler I om det?

 d. 13. oktober 2021 kl. 14:00 - 15.30​​​​​​​
Online arrangement

SDCS afholder et online arrangement for sundhedsprofessionelle om seksuelle problemer hos mænd og kvinder med diabetes.


Professor i klinisk sexologi, Annamaria Giraldi, fra Psykiatrisk Center
på Rigshospitalet holder oplæg. 

Det er gratis at deltage.

----------------------------------------------------------------​​​​​​​
​​​​​​​Søvn og diabetes
 d. 4. januar 2022 kl. 14:00 - 15.30​​​​​​​
Online arrangement

SDCS inviterer til et online arrangement om søvn og diabetes. Der vil være oplæg fra centerdirektør, læge, dr med Lise Tarnow.

Det er gratis at deltage.
 
Få flere nyheder fra
Steno Diabetes Center Sjælland
StenoNyt er et digitalt nyhedsbrev, som fortæller om alle centerets aktiviteter og projekter. Er du ikke allerede tilmeldt, kan du gøre det via linket.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Følg os på LinkedIn og Twitter
Du kan også følge med på de sociale medier, hvor vi løbende opdaterer om stort og småt.

Læs mere om SDCS
Vil du gerne vide mere om vores visioner og målsætninger, centerets øvrige fokusområder og finde information om kommende arrangementer, så kan du læse på vores hjemmeside

www.stenosjaelland.dk

Ris og ros
Fik du den information, du havde håbet på? Skriv til os, så vi ved, hvad der kan blive bedre til de næste udgaver af StenoNyt. Har du gode ideer til andre artikler eller øvrige kommentarer, er du også meget velkommen til at skrive til os.
 

Steno Diabetes Center Sjælland
Birkevænget 3, 3. sal, 4300 Holbæk - Tlf: 59 48 38 90
steno@regionsjaelland.dk - www.stenosjaelland.dk


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde dig her

Se nyhedsbrevet online og del linket med en ven


© Steno Diabetes Center 2019  |  All rights reserved.