Kære
A.P. Møller Fonden har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at se nærmere på tre perspektivrige initiativer, der har til formål at styrke og udvikle samarbejde mellem folkeskoler og kulturinstitutioner. EVA har på den baggrund udarbejdet inspirationshæftet Samarbejde mellem folkeskoler og kulturinstitutioner. Hæftet giver konkret inspiration til alle lærere, pædagoger, skoleledere, skoleforvaltninger og kulturinstitutioner, der ønsker at udvikle stærke tværgående samarbejder, som fungerer på både folkeskolernes og kulturinstitutionernes præmisser.

Fonden forventer at gennemføre tre ansøgningsrunder i 2022. Der er siden 2014 bevilget støtte til ca. 200 efter- og videreuddannelsesinitiativer i den danske folkeskole. Fonden forventer, at folkeskoledonationen vil være fuldt udmøntet inden udgangen af 2022.

Som noget nyt vil Fonden fremadrettet dele nyheder om initiativer, der har modtaget støtte fra folkeskoledonationen, i en ny LinkedIn-gruppe. Du kan finde link til gruppen længere nede i nyhedsbrevet.

Vi håber meget, at du har lyst til at læse med.

Venlig hilsen

Hans Kristian Kristensen
Sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden


 

Samarbejde mellem folkeskoler og kulturinstitutioner
Et godt samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner kan gennem andre indgange til fagene, autenticitet og sanseindtryk bidrage til en mere varieret undervisning. Samarbejdet kan indfange eleverne på nye måder – også elever, der ellers kan have svært ved at finde deltagelsesmuligheder i undervisningen.

Men det gode samarbejde kommer ikke af sig selv.

Fonden har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at udarbejde et inspirationshæfte med afsæt i tre perspektivrige initiativer, hvor folkeskoler samarbejder med henholdsvis Aarhus Teater, ARKEN Kunstmuseum og Kolding Stadsarkiv.

Fonden håber, at de gode erfaringer vil være til inspiration for lærere, pædagoger, skoleledelser, skoleforvaltninger og kulturinstitutioner, og at inspirationsmaterialet vil bidrage til at styrke det faglige samarbejde mellem folkeskoler og kulturinstitutioner med afsæt i folkeskolens formål og behov.
 

Ansøgningsrunder i 2022
Siden 2014 har A.P. Møller Fonden bevilget støtte til ca. 200 efter- og videreuddannelsesinitiativer i den danske folkeskole. Fonden forventer, at folkeskoledonationen vil være fuldt udmøntet inden udgangen af 2022.

Alle der overvejer at søge om støtte fra folkeskoledonationen opfordres til
  • at tage kontakt til Fonden tidligt i arbejdet med at forberede en ansøgning.
  • at tage i betragtning, at Fonden gerne modtager ansøgninger eller godt forankrede og velbegrundede projektidéer mhp. prækvalifikation. Det er dog væsentligt, at en endelig projektbeskrivelse kan forventes at foreligge senest i løbet af september 2022.
Læs her mere om ansøgningsfrister i 2022 og om vurderingskriterier.
 
Følg os på LinkedIn
Fremover vil Fonden dele nyheder om initiativer, der har fået støtte fra folkeskoledonationen, i den nye LinkedIn-gruppe
 
A.P. Møller Fonden
Esplananden 50
1098 København K


Læs mere om folkeskoledonationen på Fondens hjemmeside

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsmailen - tryk her.
Topfoto: Colourbox.dk