Uddannelsesforbundet er et stærk fagligt fællesskab for undervisere, vejledere og konsulenter på almene og erhvervsrettede uddannelser og sprogcentre.
15. marts 2022
Medlemsposten
Du har ikke pligt til virtuelt arbejde, når du er syg
Værd at vide
Hvis du er syg, er du syg. Og du er ikke forpligtet til at deltage i online-møder eller virtuel undervisning, når du har meldt dig syg på arbejdspladsen. Du vælger fortsat selv, om du oplever, om arbejdsopgaver under sygdom er en belastning eller ej.
Sådan kan du tale med eleverne om invasionen af Ukraine
Børn og unge bliver konstant konfronteret med de voldsomme begivenheder, der lige nu udspiller sig i Ukraine, og mange er påvirket af det. Her får du en krisepsykologs råd til, hvordan du som underviser kan hjælpe, hvis du oplever, at dine elever og kursister reagerer på det, de ser og hører om krigen.
Krig på skoleskemaet?
Det er forskelligt, hvor meget krigen i Ukraine fylder rundt om i klasseværelserne. Her får du to læreres erfaringer.
Mentorer skal hjælpe FGU-elever med dansk som andetsprog
Foreningen Nydansker er i gang med at definere rammerne for et nyt projekt, der skal hjælpe FGU-elever, som har udfordringer med det danske sprog. Rollefordelingen mellem vejledere og frivillige er ved at blive udviklet.
Mentorer mod frafald – når frivillige sørger for trivslen i uddannelserne
Er det rent win-win i en trængt undervisningssektor at bruge frivillige, eller har det konsekvenser for lærernes arbejde? Det er der brug for at diskutere i en tid, hvor brugen af frivillige stiger, mener en ekspert.
 
 
Kurser og konferencer 
Kom til FVU- og ordblindekonference 
Stil spørgsmål til fagkonsulenter om FVU,  hør om erfaringer med tilrettelægning af OBU og få ny viden om kursisterne, når vi har konference i april. 

Andres kurser og konferencer
Læringslivet i kalejdoskop
Pædagogisk Selskab inviterer til 200 års jubilæumskonference, hvor der tegnes streger mellem historien og nutiden.

Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Telefon: 70 70 27 22
Mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og kl. 12.30-15.30
Fredag kl. 9.30-12.00
       Facebook    Twitter       Email        Telefon