ENERGIØER GØR FREMTIDEN GRØNNERE

Velkommen til fjerde udgave af Energinets nyhedsbrev om Energiøerne i Danmark. Denne udgave fokuserer på: de bedst egnede placeringer til højspændingsstationer på land og forundersøgelserne i Nordsøen til vands og i luften.
 
 
   

KÆMPE OMRÅDE I NORDSØEN UNDERSØGES FOR ALT, HVAD DER ER LEVENDE


Foto: Troels Eske Ortvad

Forundersøgelserne til Energiø Nordsøen fokuserer på fugle, fisk, planteliv, havpattedyr - ja, endda flagermus. Undersøgelserne skal danne grundlag for en strategisk miljøvurdering af projektet. 
​​​​​​​
LÆS MERE
FORUNDERSØGELSER TIL ENERGIØ NORDSØEN BIDRAGER TIL HISTORISK FUND I DANSK FARVAND
​​​​​​
Foto: Troels Eske Ortvad

​​​​​​​21. maj skete der noget enestående for fugle- og havpattedyr observatør Troels Eske Ortvad på miljøundersøgelserne i det område, Energinet lige nu undersøger til etablering af Energiø Nordsøen.

LÆS MERE
 
MENNESKER, NATUR, DIGER, FORTIDSMINDER, JORDBUND OG LANDSKAB - MANGE HENSYN AT TAGE, NÅR STORE LANDANLÆG SKAL PLACERES


Grøn omstilling har en pris. For at udnytte strømmen fra de store havvindmølleparker er der brug for højspændingsstationer. Sådan en højspændingsstation fylder godt i landskabet, og der er mange henysn at tage, når Energinet skal finde det bedst egnede sted.
LÆS MERE
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima- Energi og Forsynings Ministeriet. Vi ejer, vedligeholder og udvikler transmissionsnettet for elektricitet og naturgas i Danmark.  

www.energinet.dk |View this e-mail in a browser | Unsubscribe