Uddannelsesforbundet er et stærk fagligt fællesskab for undervisere, vejledere og konsulenter på almene og erhvervsrettede uddannelser og sprogcentre.
16. august 2022
Medlemsposten
Ferieblues og højsæson for sygemeldinger
Det kan være hårdt at komme i gang igen efter ferien. Læs her, hvorfor din trivsel og det psykiske arbejdsmiljø kan være særligt udfordret, når arbejdet kalder igen.
Sådan kommer du godt tilbage på job efter ferien
Erhvervspsykolog Sarah Beg giver her sine råd til, hvordan du får den bedst mulige opstart efter sommerferien.
4 råd til klasseledelse: Sådan kommer eleverne godt fra start
Sociale relationer, inddragelse af elever, klasseledelse og øje for særlige behov. Det er nogle af de ingredienser, der skal til for en vellykket start på det nye skoleår. Få chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut Kristine Heckshers råd her.
Elever siger fra: Det ulmer i ungdommen
Lærlinge i oprør og FGU-elever til kampdag for deres skole. Den seneste tid har vi oplevet elever sige fra over for de forhold og vilkår, de bliver budt på deres ungdomsuddannelser. Vi har taget temperaturen på de unge elevers politiske kampgejst.
Nu øremærkes lige meget barsel til begge forældre
Der er netop trådt nye barselsregler i kraft. De ændrer ikke på den samlede barselsperiode efter fødslen, men på fordelingen af barselsorloven mellem forældrene. Har du barsel i sigte? Få tjek på, hvad de nye regler indebærer her.
EUD og AMU 
Kort fortalt 
15.08.2022
.........................
12.08.2022
.........................
10.08.2022
FGU
Kort fortalt 
15.08.2022
.........................
10.08.2022
Dansk som andetsprog
Kort fortalt 
15.08.2022
.........................
02.08.2022
.........................
02.08.2022
Vejledere
Kort fortalt 
15.08.2022
.........................
10.08.2022
.........................
02.08.2022
Ungdomsskolen
Kort fortalt 
15.08.2022
.........................
12.08.2022
Oplysningsforbund og daghøjskoler
Kort fortalt 
15.08.2022
.........................
02.08.2022
Boganmeldelse
 
 
Kurser og konferencer 
Deltag i debatmøde med Carl Emil Lind og andre repræsentanter fra lærlingeoprøre
I starten af maj lancerede omkring 300 lærlinge og elever fra erhvervsskoler 'lærlingeoprøret' - en protest mod udsultede erhvervsskoler og at blive politisk behandlet som 'andenrangsuddannelse'. 

Andres kurser og konferencer
Gratis forløb om praksisnær undervisning med digitale fortællinger
07.09.22, 05.10.22, 15.11.22 og 07.12.22 | kl. 09.00-15.00 | Odense
Center for it i undervisningen tilbyder et gratis forløb om praksisnær undervisning på EUD. Det kan især være en udfordring i grundfagene, men også i andre fag, hvis teorien ikke relaterer til praksis eller den virkelighed, som elevens uddannelse retter mod. Lær at lave digitale fortællinger er fx en film eller podcast, hvor viden formidles på en fængende måde. Ideen er , at fortællingen kan styrke elevernes motivation og faglige stolthed.
Gratis forløb bæredygtighed i undervisningen på EUD og AMU
07.09.22, 06.10.22. 17.11.22 og 07.12.22 | kl. 09.00-15.30 | Odense
Center for it i undervisningen tilbyder et gratis forløb, der sætter spot på om der er behov for nye former for undervisning, herunder nye former for anvendelse af it, der sikrer en tidssvarende og motiverende undervisning, når eleverne skal arbejde med bæredygtig udvikling. Det overordnede formål med dette forløb for EUD- og AMU-lærere er at undersøge i fællesskab, hvordan vi går fra overordnede intentioner til skoler, hvor idealet om bæredygtig udvikling omsættes til et handleberedskab, der giver sig konkrete udslag i organisationen og den enkelte elevs uddannelse og dannelse.
Sidste frist for at søge fra Global-puljen 
Nyt om faget

Så hvordan din skole kan søge støtte til et projekt for eleverne på den sydlige halvkugle. Næste ansøgningsfrist i 1. september 
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Telefon: 70 70 27 22
Mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og kl. 12.30-15.30
Fredag kl. 9.30-12.00
       Facebook    Twitter       Email        Telefon