Uddannelsesforbundet er et stærk fagligt fællesskab for undervisere, vejledere og konsulenter på almene og erhvervsrettede uddannelser og sprogcentre.
27. september 2022
Medlemsposten
Halvdelen af lærerne på EUD og EUX ønsker at bruge digitale teknologier mere
Værd at vide
Lærerne på erhvervsuddannelserne har i højere grad end gymnasielærerne taget digitale redskaber i undervisning i brug som følge af corona-nedlukningerne. Halvdelen af lærerne på EUD og EUX vil gerne bruge de digitale redskaber endnu mere. Der er behov for dialog mellem lærere og ledelse om, hvordan digitalisering bedst implementeres, lyder det fra Uddannelsesforbundet.
Både lærere og ledere oplever FGU-skolernes rammer og ressourcer er utilstrækkelige
Vi mener
Seks ud af ti FGU-lærere angiver, at der i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til dem, og de rammer og ressourcer, de har til rådighed. Det viser en ny rapport, der er en del af det evaluerings- og følgeforskningsprojekt om FGU’s første år, som Børne- og Undervisningsministeriet har sat i værk.
Sæt dine særlige feriedage for næste ferieår i kalenderen
Værd at vide
Husk at du inden 1. januar 2023 selv kan fastlægge dine særlige feriedage, hvis du er ansat i staten. Du skal blot meddele dine ønsker til ledelsen, så I kan indgå en aftale om dagene.

Tag stilling til brug af seniorbonus og seniordage inden 1. oktober
Værd at vide
En række overenskomster har fået indføjet en seniorbonus, som enten kan bruges på ekstra fridage eller ekstra pensionsbidrag. Læs mere om, hvilke regler der gælder for dit ansættelsesområde.
Hvis du vil have fritvalgstillæg som pension
Værd at vide
Fritvalgstillægget udgør 1,38 procent af den pensionsgivende årsløn i de kommunale overenskomster. Det udbetaltes som udgangspunkt et tillæg. Du kan vælge at bruge fritvalgstillægget til at forhøje pensionsbidraget i pensionsordningen med 1,38 procent. 
Hvis du ønsker at ændre dit hidtige valg, kan du på eget initiativ give din arbejdsgiver skriftlig besked senest den 1. oktober. Ændringen gennemføres 1. januar året efter.

Talblindhed mangler anerkendelse i Danmark 
De kan have svært ved genkende deres eget personnummer, lægge to encifrede tal sammen og forstå, om vareprisen er 100 eller 1.000 kroner. En lille del af befolkningen lider af talblindhed. Der er brug for en national anerkendelse af, at det er et handicap, så de kan få bedre hjælp, lyder det fra lektor i matematik.
VUC-lærere hjælper kursister ved at teste for talblindhed
Jo mere fokus, der kommer på talblindhed, jo nemmere bliver det at hjælpe de talblinde. Bibbi Søgaard Visby samler sammen med kolleger fra FVU på HF og VUC Fyn i Nyborg viden ind fra den testmetode, de har fundet, virker. Der er nemlig ingen anerkendt test til trods for, at talblindhed er en anerkendt diagnose.
I sort midt i timen: Henriks syn forsvandt, da stressen ramte
Med næsten 20 års erfaring havde Henrik ikke forventet, at stress skulle ramme ham. I dag er han ved at genstarte sit arbejdsliv. Læs hans fortælling her.
Kurser og konferencer
Deltag i debatmøde med Carl Emil Lind og andre fra lærlingeoprøret
I starten af maj lancerede omkring 300 lærlinge og elever fra erhvervsskoler 'lærlingeoprøret' - en protest mod udsultede erhvervsskoler og at blive politisk behandlet som 'andenrangsuddannelse'. 
Boganmeldelse
 
 
Du er medejer af en bank
Værd at vide
Som medlem af Uddannelsesforbundet har du særlige fordelagtige muligheder i Lån & Spar, fordi Uddannelsesforbundet er medejer af banken. 
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Telefon: 70 70 27 22
Mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og kl. 12.30-15.30
Fredag kl. 9.30-12.00
       Facebook    Twitter       Email        Telefon