Kære
Velkommen til vores første nyhedsbrev.

Vi bliver ofte spurgt om vores erfaringer med det gode udviklingsarbejde i folkeskolen. I dette nyhedsbrev kan du under overskriften Skoleudvikling: Fem temaer på tværs af 153 initiativer læse om nogle af dem. Det er en gennemgående erfaring, at forvaltningens ledelse af udviklingsarbejdet er afgørende, og at den opgave kan varetages på mange måder. I artiklen Forvaltningen som coach, dirigent og blå blink kan du læse, hvordan to forvaltningschefer arbejder med at skabe kulturforandringer i deres kommuner. I en anden artikel om skoleudvikling zoomer vi ind på Kompetenceudvikling, der går lige i lærerhjertet. Her fortæller tre lærere, hvordan samarbejdet med et teater, et museum og et stadsarkiv har styrket deres praksis.

Få også redskaber til arbejdet med Professionelle læringsfællesskaber – tættere på undervisningen, find inspiration i vores artikler om konkrete initiativer, og læs om næste ansøgningsrunde.

Har du idéer til temaer, vi bør have fokus på i nyhedsbrevet? Kontakt os gerne på folkeskolen@apmollerfonde.dk.

Vi håber meget, at du har lyst til at læse med.

Venlig hilsen

Hans Kristian Kristensen
Sekretariatsleder i A. P. Møller Fonden
 

Skoleudvikling: Fem temaer på tværs af 153 initiativer
Er du nysgerrig efter at vide, hvad vi i Fonden er særligt optaget af i vores dialog med ansøgere og igangværende initiativer? Så læs med, når vi her sammenfatter de væsentligste erfaringer fra de 153 initiativer, vi indtil nu har støttet.
 

Forvaltningen som coach, dirigent og blå blink
"Vi støtter skolerne alt, hvad vi kan, og så lægger vi også pres på. Ingen kan vælge, at ’det dér professionelle læringsfællesskaber er ikke lige os’. Det er alle mand, der er med. Jeg er ikke sat i verden for at give skolerne deres frihed. Jeg er sat i verden for at være deres makker". 
                                                          Skolechef, Horsens Kommune

Hvordan leder man en udviklingsproces? I Fonden samarbejder vi med kommuner over hele landet, og i denne artikel giver vi stemme til to forvaltningschefer, som fortæller, hvordan de arbejder med skoleudvikling.
 

Kompetenceudvikling, der går lige i lærerhjertet
Vi har spillet faglig bold på den bedste måde”, siger en historielærer fra Kolding om sit samarbejde med det lokale stadsarkiv. Tilsvarende udsagn kommer fra andre lærere, der har deltaget i lignende initiativer, hvor efteruddannelse gennemføres i samarbejde med lokale kulturinstitutioner.

Et stadsarkiv, et teater og et museum er omdrejningspunktet for en artikel, hvor tre lærere fortæller, hvordan de er blevet boostet fagligt gennem tæt samarbejde med andre fagligheder.
 

Professionelle læringsfællesskaber – tættere på undervisningen
Har I også fokus på at arbejde som professionelle læringsfællesskaber? Så få konkrete redskaber og inspiration til jeres arbejde i det hæfte EVA har udarbejdet på baggrund af erfaringer fra de PLF-indsatser Fonden støtter i 41 kommuner.

I hæftet finder I bl.a. gode råd til skoleledere og et barometer, hvor I kan tage temperaturen på jeres praksis og se, hvor tæt I er på det professionelle læringsfællesskab.
 
Bliv inspireret
Vi har udbygget Fondens hjemmeside. Nu kan du finde flere artikler om de initiativer vi støtter samt læse de evalueringer, der er blevet gennemført på vores initaitiv.

LÆS MERE

Ansøgningsrunder
De næste ansøgningsfrister er d. 10. januar og 15. august 2019.
Læs mere om ansøgningssprocessen og vurderingskriterierne her.

LÆS MERE
 
@apmf_folkeskole
Følg os på Twitter under brugernavnet @apmf_folkeskole.

Her vil vi løbende orientere om de projekter, vi støtter.
 
A.P. Møller Fonden
Esplananden 50
1098 København K

Læs mere på vores hjemmeside Folkeskoledonationen

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsmailen - tryk her.