Velkommen til vores første nyhedsbrev
Nu kommer de, resultaterne! Det er snart fem år siden, Den A.P. Møllerske Støttefond donerede 750 mio. kr. til det sociale område, og slutevalueringerne tikker taktfast ind. Vi glæder os meget til at dele viden fra små og store projekter – og erfaringerne på tværs af dem.
 
I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på fokusområdet Udsatte familiers bæredygtighed med to projekter, som viser særligt interessante slutresultater. Assens og Gladsaxe Kommune er gået all in på helhedsorienteret støtte til udsatte familier, og vi er imponerede over udbyttet. Rigtig mange af forældrene er kommet tættere på arbejdsmarkedet, børnene trives bedre, og familierne er blevet stærkere.
 
Læs også om de projekter, Støttefondens sociale initiativ har støttet i november 2020, og følg med i kort nyt, hvor den største nyhed er: Det Sociale Initiativ fortsætter også efter 2021.
 
Har du ideer til temaer, vi bør have fokus på i nyhedsbrevet? Kontakt os da gerne på social@apmollerfonde.dk.

Vi håber meget, at du har lyst til at læse med.

God jul og godt nytår fra Støttefondens sociale team!

Katja Teilmann
Sekretariatsleder for Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ
 
Helhedsindsatser i Assens og Gladsaxe Kommune
Udsatte familier rykker sig markant, når de får en helhedsorienteret støtte, hvor der er tid, faglighed og respekt for, hvad de selv vil. Vi lægger særligt mærke til, at evaluator anbefaler fokus på job og uddannelse på familiens præmisser. For når mor og far står mere på egne ben – så trives børnene bedre. ”Beskæftigelse er rehabiliterende for hele familien”, skriver Deloitte i evalueringen af Assens-projektet. Hjælp til selvhjælp er også et princip i Fondens fokusområde Udsatte familiers bæredygtighed.
I to artikler kan du læse om projekterne og se deres evalueringer.

Læs artikel om indsatsen i Assens Kommune
Læs artikel om indsatsen i Gladsaxe Kommune

Du kan også fortsætte turen på hjemmesiden og dykke ned i fire andre projekter med samme mål – i Aarhus, Tønder, Jammerbugt og Morsø Kommuner. De seks store familieprojekter er støttet med i alt 66 mio. kr. og omfatter 290 udsatte familier. Vi glæder os til at se, hvad klyngen bringer med sig af læring og resultater.
 
Det Sociale Initiativ fortsætter
Bestyrelsen for Den A.P. Møllerske Støttefond har besluttet at fortsætte satsningen på det sociale område, når de første 750 mio. kr. er brugt. Det forventes, at der i årene 2021-2024 vil blive doneret ca. 50 mio. kr. årligt inden for fokusområderne Livsmestring, uddannelse og arbejde, Udsatte familiers bæredygtighed og Udsatte unges fritidsjob.
 
Nyeste bevillinger skal styrke indsatsen for udsatte borgere!
På fondens bestyrelsesmøde i november 2020 er der blevet bevilget 36.531.000 kr. til i alt fem nye indsatser under Det Sociale Initiativ. Vi ser frem til at følge Matematikcenter, Børnehjælpsdagen, Boligselskabet Sjælland, Region Midtjylland og Komiteen for Sundhedsoplysning med deres arbejde for at give udsatte borgere mulighed for hjælp til selvhjælp. 

Du kan læse mere om hvert enkelt projekt under vores donationsliste
 
Bliv inspireret!
Vi har udbygget fondens hjemmeside. Nu kan du finde en samlet oversigt over projekternes evalueringer og læse en samlet status over Det Sociale Initiativ 2016-2020.

Læse mere her 

 
 
Netværk i fonden
Fonden lægger vægt på, at viden og erfaringer bliver delt – gode og dårlige resultater såvel som praksisnær læring om, hvad der rykker, hvor noget uventet sker, og hvor det er svært. Som bevillingsmodtager får du derfor mulighed for at deltage i netværk, hvor faglig udvikling og sparring på tværs af projekterne er i fokus.
Vinteren 2020-2021 mødes de projektejere, der er støttet inden for fondens fokusområder Udsatte familiers bæredygtighed og Udsatte unges fritidsjob. Vi mødes digitalt lige nu, men så snart COVID-19 tillader det, kommer netværkene igen til at foregå på skift hos projektejerne.
 
 
Ansøgninger til Det Sociale Initiativ
Fondens bestyrelse holder møde i maj og november. Vi vil gerne modtage ansøgninger løbende. Vil du vide mere om vores fokusområder, og om hvordan du søger, så læs mere her.

Ansøgninger bliver digitale
Nu bliver det nemmere at søge støtte. Vi siger farvel til papirposten, og fra december 2020 søges fonden via et nyt digitalt ansøgningssystem. Det er stadig muligt at tage en indledende snak med os, før ansøgningen uploades.
Af hensyn til overgangen til det nye system anmoder vi om, at der i perioden fra 1. december 2020 til 17. december 2020 ikke indsendes ansøgninger til os.

 
 
Kontakt
Det Sociale Initiativ har sit eget team, hvor fire fondsrådgivere læser ansøgninger og tager dialoger med støttede projekter. Vi sidder klar til at svare på spørgsmål og tale med dig om ideer og ansøgninger, der falder inden for fondens fokusområder – kontakt os her.
 
 

A. P. Møller Fonden
Esplanaden 50
1098 København K

Læs mere om Det Sociale Initiativ

Afmeld nyhedsmail